↑ Informacje

III List Jana 1:15

Otwórz Słowo Boże ponownie

Strona internetowa otwórz.pl zawiera skrypt, który losuje jeden z 31102 wersetów Biblii. Wszystkie wersety traktowane są na równi. W przypadku wykrycia błędu, proszę o wiadomość na adres e-mail kontakt@otwórz.pl.

Dzięki otwórz.pl możesz otworzyć Słowo Boże na dowolnym fragmencie. W różnych chwilach, kiedy chrześcijanie szukają odpowiedzi od Boga, pobudzenia myśli, inspiracji, zaglądają do Pisma Świętego otwierając je na przypadkowej stronie. Otrórz.pl to cyfrowa forma tego zwyczaju, która eliminuje wady tradycyjnego otwierania Biblii, ponieważ otwierając w swoich rękach papierowe Pismo Święte, chcąc przeczytać losowy fragment, pominiesz prawdopodobnie Księgę Rodzaju, Apokalipsę Jana i inne księgi znajdujące się na początku i końcu celując około środka. Na wersety znajdujące się w górnej i dolnej części stron papierowego wydania Biblii również spojrzysz rzadziej. Otwórz.pl traktuje każdy jeden wers tak samo.

Strona jest wykonana i utrzymywana ze środków prywatnych i nie jest związana z żadną denominacją ani organizacją.

Odnośniki prowadzą do cytatów w internetowym wydaniu NBG na bible.com. Wydanie to zostało wybrane ze względów technicznych.